Trudy van Doeveren

Afscheid

Als een dierbare overlijdt, lijkt de tijd stil te staan. Toch is er in korte tijd veel te beslissen, onder meer over de afscheidsdienst. Hoe en waar wilt u dat deze plaatsvindt? En weet u bijvoorbeeld wat u als nabestaanden zelf wilt doen, welke muziek u wilt horen en wat u wilt vertellen en laten zien over het leven van en met uw dierbare?

Graag geef ik samen met u vorm, inhoud en uitvoering aan een persoonlijke afscheidsviering die voor alle aanwezigen herkenbaar en onvergetelijk zal zijn.

Of u nu wel of niet duidelijk op het netvlies heeft staan hoe dit afscheid eruit moet zien, door er samen over te praten komen we uiteindelijk tot een mooie invulling. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een kenmerkend symbool. Dat treffend is voor het leven van degene die nabestaanden moeten missen en hen helpt bij het verwerken van dit gemis.

Contact opnemen in een eerder stadium om te praten over het afscheid kan natuurlijk ook. Weten dat uw afscheid in vertrouwde handen is en volgens uw wensen zal gaan, kan rustgevend werken. En al pratend breng ik u misschien op ideeën over een mogelijke invulling.

Vaak vinden afscheidsvieringen plaats in de aula van een crematorium of uitvaartcentrum of in een kerk. In toenemende mate vragen nabestaanden of uitvaartondernemers mij een afscheid te begeleiden op een bijzondere locatie. Variërend van het eigen huis van de overledene tot een dierbare plek in de natuur. Bijzonder en steeds weer passend bij het leven dat we vieren die dag.

Reactie nabestaanden

September 2017

Na het overlijden van mijn moeder Truus Loonen-Tammer werden wij door de DELA op het bestaan geattendeerd van een zogenoemde gastspreker tijdens een uitvaart. Toen wij aangaven daar graag gebruik van te willen maken, kregen wij het advies met Trudy van Doeveren af te spreken. In verband met vakantie had ze echter maar 1 dag vóór de crematie tijd, maar dat heeft geen invloed gehad op het eindresultaat.

Vanaf het eerste moment is Trudy zeer rustig, bekwaam en professioneel aan de slag gegaan met ons verhaal over wie mijn moeder was en wat we graag over haar wilden horen. Trudy heeft dat tot een prachtig en charmant geheel gekneed met oprechte interesse. Ze vertelt daarnaast op een mooie en rustige manier met een juiste stem. Wij waren zeer tevreden en het heeft zeer goed bijgedragen aan de mooie crematie. Dank, Trudy.

——————————————–

Oktober 2017

Lieve Trudy, wat een mooie dienst wat het afgelopen vrijdag. Heel bijzonder dat je dit voor onze familie wilde doen. Zo gaat het om een bruiloft en zo om een afscheid. Het voelde meteen vertrouwd. We hebben je in ons hart gesloten. Liefs, Jeroen en Danielle

——————————————–

Maart 2018

Het overlijden van onze moeder, Joke van de Wouw – Quinten, kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Ook al waren we een beetje voorbereid en zaten wij als kinderen prima op één lijn voor wat betreft een waardig afscheid, het bleek al snel dat we eigenlijk iemand nodig hadden om één en ander een beetje te structureren en zo te verwoorden dat niet alleen wij, maar ook verdere familie en vrienden ons moeder konden herkennen zoals ze was. Voor ons was dat moeilijk geworden doordat ons beeld vooral beheerst werd door het dementieproces van de laatste 10 jaren.
Op advies van de uitvaartbegeleider is er contact opgenomen met Trudy van Doeveren. De eerste dag na het overlijden heeft zij, behalve praktische adviezen, bijna niets anders gedaan dan rustig en op een zeer professionele manier onze gezamenlijke en individuele verhalen en herinneringen aangehoord en, naar later bleek, alsof zij al jaren een lid van de familie was, tot een volledige en mooie beschrijving van het leven van ons moeder gekneed, die perfect recht deed aan manier waarop zij in het leven heeft gestaan.
Door haar warmte, rust en professionaliteit heeft Trudy ook op de dag van de crematie er voor gezorgd dat wij het afscheid van ons moeder als warm en waardevol ervaren hebben. Van vele kanten hebben wij hierover complimenten gekregen.
Lieve Trudy, wij hebben het als heel speciaal ervaren, de manier waarop jij ons geholpen hebt om het afscheid van onze moeder als een warme herinnering te kunnen blijven koesteren.
Hartelijk dank en veel liefs,
Familie van de Wouw

Trudy van Doeveren

Trudy van Doeveren